Blockchain i kryptowaluty w rządowym programie cyfryzacji

W czerwcu 2016 r. ogłoszono rządowy program „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Wśród planowanych obszarów (strumieni) zaproponowano temat „Blockchain i kryptowaluty”. 11 lipca 2016 r.  odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy tego strumienia. Miałem przyjemność wziąć w nim udział i wygłosić prezentację „Cyfrowe waluty i blockchain. Co zmienić w prawie?”.

Zgodnie z opisem programu, strumień „Blockchain i kryptowaluty” ma służyć

Znalezieniu rozwiązań regulacyjnych, prawnych i gospodarczych, które:

  • Stworzą duże pole dla rozwoju polskich innowacyjnych projektów związanych z cyfrowymi walutami;
  • Pozwolą zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, a państwu możliwości odpowiedniego nadzoru prawnego nad tymi projektami;
  • Umożliwią wykorzystanie blockchain na potrzeby bezpiecznych, niezaprzeczalnych i wiarygodnych transakcji w administracji i biznesie.

Jest to pierwszy tak znaczący wyraz zainteresowania polskich instytucji publicznych cyfrowymi walutami i technologią blockchain (choć nie jedyny – w czerwcu 2016 r. miała miejsce konferencja w Ministerstwie Finansów). Mam nadzieję, że uda się wypracować rozwiązania z pożytkiem dla rynku, administracji publicznej oraz rozwoju polskich innowacji.