Cyfrowe waluty i bankowość centralna

Bank of England po raz kolejny o wykorzystaniu cyfrowych walut przez banki centralne.

Zainteresowanie banków centralnych cyfrowymi walutami i blockchainem

Bitcoin, zdecentralizowana cyfrowa waluta, pokazał że potencjalnie możliwa jest kreacja pieniądza i funkcjonowanie systemu płatniczego bez konieczności istnienia tradycyjnych pośredników, w tym banków centralnych.

Nic zatem dziwnego, że wraz ze wzrostem popularności kryptowaluty zyskały zainteresowanie banków centralnych. Jednym z najbardziej prominentnych przykładów są raporty Europejskiego Banku Centralnego z 2012 i 2015 r.

Najwięcej uwagi cyfrowym walutom – przynajmniej wyrażanej publicznie – poświęcił jednak Bank Anglii. Tematyka cyfrowych walut i technologii blockchain na bieżąco pojawia się w wystąpieniach jego przedstawicieli czy publikacjach tej instytucji, a także wewnątrz banku prowadzone są badania na ten temat.

Makroekonomia cyfrowych walut wydawanych przez bank centralny

Najnowsza publikacja wydana przez Bank Anglii to raport na temat makroekonomicznych aspektów wydawania przez bank centralny cyfrowych walut.

Raport przedstawia rzetelny model przewidywanych makroekonomicznych skutków emisji cyfrowej waluty o wartości odpowiadającej 30% PKB. Jednym z nich miałoby być zwiększenie PKB o 3%.

Nie chodzi przy tym o emisję przez bank centralny całkowicie zdecentralizowanej i rozproszonej waluty opartej na otwartym (permissionless) blockchainie, a raczej na blockchainie zamkniętym (permissioned). Nie jest to jednak założenie ideologiczne, a autorzy raportu w kilku miejscach wyjaśniają, dlaczego ta druga opcja byłaby bardziej odpowiednia.

Publikacja pokazuje, że – wydawałoby się – abstrakcyjny pomysł emisji cyfrowych walut przez bank centralny powoli zyskuje określone ramy. Równoległe badania dotyczą technologicznych aspektów tego procesu. Nie można wykluczyć, że prędzej czy później podobne idee będą wprowadzane w życie. Zwłaszcza w kontekście Brexitu to prawdopodobieństwo raczej rośnie, a nie maleje.

Bank Anglii to nie jedyna brytyjska instytucja, która żywo interesuje się zagadnieniami cyfrowych walut i technologii blockchain. Aktywny jest zarówno brytyjski rząd, jak i regulator finansowy FCA. Z kolei w Izbie Lordów w przysżłym tygodniu odbędzie się spotkanie dotyczące tej tematyki.

Raport dostępny jest tutaj.