Nowa dyrektywa o usługach płatniczych

Znany jest już ostateczny tekst nowej unijnej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2).

Choć dyrektywa nie została jeszcze oficjalnie opublikowana, zakończyły się już prace nad ostateczną treścią.

Ten nowy akt prawny, choć jest raczej kontynuacją założeń pierwszej dyrektywy, będzie miał kluczowe znaczenie dla rozwoju systemów płatności w Unii Europejskiej. Co za tym idzie, PSD2 jest bardzo ważnym dokumentem dla wszystkich firm działających w branży fintech.

Z pewnością najszerzej komentowanymi zmianami jest wprowadzenie dwóch nowych rodzajów usług: usługi inicjowania płatności oraz usługi dostępu do informacji o rachunku. Dyrektywa wprowadza jednak szereg innych istotnych modyfikacji.

Do tematu PSD2 będę powracać.

Ostateczny tekst dyrektywy można znaleźć na stronie Rady UE.