Blockchain a prawo

Bitcoin otworzył spektrum możliwości oraz prawniczą puszkę Pandory. Jeszcze większy potencjał i kolejne wyzwania prawne niesie technologia u podstaw Bitcoina, czyli blockchain.

Czytaj dalej

Bitcoin a złoty jako prawny środek płatniczy

Jednym z pierwszych pytań nasuwających się na myśl o prawnych aspektach bitcoina jest kwestia dopuszczalności jego kreacji. Jeśli bowiem kryptowaluty funkcjonują jako pieniądz, czy ich używanie jest zgodne z przepisami przyznającymi Narodowemu Bankowi Polskiemu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz określającymi złoty jako prawny środek płatniczy?

Czytaj dalej

Czy regulacja kantorów internetowych obejmie giełdy bitcoina?

Kantory internetowe nie działają w próżni prawnej. Niektóre z nich są regulowanymi instytucjami płatniczymi i nie ma także sporu, że podlegają przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Zaskakuje jednak, że akt prawny dotyczący zasad prowadzenia w Polsce działalności w zakresie wymiany walut – Prawo dewizowe – nie obejmuje swoim zakresem wymiany walut prowadzonej w środowisku internetu.

Projekt nowelizacji Prawa dewizowego ma zmienić ten stan rzeczy. Czy wpłynie to na działalność giełd kryptowalut oraz innych firm pośredniczących w ich obrocie?

Czytaj dalej